De paraplu van Lean-Agile: overeenkomsten en verschillen

De opkomst van Agile heeft het ongetwijfeld tot een modewoord gemaakt in verschillende sectoren. Tijdens gesprekken op feestjes oogst een vermelding van een Agile-transitie steevast enthousiaste knikjes. Maar de vraag die vaak opduikt, is: “Waren we niet allemaal al bezig met LEAN? Waarom dan deze plotselinge verschuiving naar Agile?” In dit artikel duiken we in de overeenkomsten en verschillen tussen deze twee filosofieën en verkennen we of ze elkaar kunnen aanvullen of tegenwerken. 

Laten we beginnen met het bekijken van de overeenkomsten tussen de LEAN- en Agile-filosofieën. Bij het bespreken van Agile wordt Scrum vaak door elkaar gebruikt. Het Scrum-framework is eigenlijk gebaseerd op verschillende LEAN-principes. Deze omvatten het decentraliseren van verantwoordelijkheden binnen de organisatie, het bevorderen van interdisciplinaire samenwerking om problemen op te lossen en het stimuleren van effectieve teamwork. Het ultieme doel is om echte klantwaarde te leveren en zich aan te passen aan veranderingen in de behoeften van de klant. Door een kort feedbackproces te hanteren, kunnen teams snel resultaten behalen en de nodige aanpassingen maken. 

Overeenkomsten in de filosofie 

 • Medewerkers maken het verschil:  Mensen staan in beide filosofieën centraal in een organisatie. Medewerkers beschikken over inzicht en kennis, omdat ze dagelijks in contact staan met de behoeften van klanten. Verbeteringen en nieuwe ideeën ontstaan vaak vanuit de plek waar het werk daadwerkelijk plaatsvindt: de werkvloer. 
 • Leiderschap: Leiderschapstransformatie is een gemeenschappelijk doel. Managers verschuiven van traditioneel management naar het leiden en stimuleren van individuen. Ze streven naar de groei van teams en creëren een wendbare omgeving of ecosysteem. In plaats van puur te focussen op kennis en inhoud, richten ze zich op de ontwikkeling van mensen. 
 • Focus op klantwaarde: Beide benaderingen leggen de nadruk op het creëren van klantwaarde. Ze moedigen aan om alleen die activiteiten uit te voeren die de meeste waarde opleveren, of die noodzakelijk zijn om waarde te leveren. Hierdoor wordt verspilling voorkomen, en klanten ontvangen wat ze verwachten. 
 • Voortdurende groei en verbetering: Het opzetten van een cyclus voor leren en verbeteren is essentieel. Beide filosofieën omarmen empirisme (empirical process control) en benadrukken leren door actie te ondernemen. Dit betekent dat transparantie, inspectie en aanpassing cruciale aspecten zijn. Scrum implementeert dit bijvoorbeeld via reviews (inspectie en aanpassing) en retrospectives. Bij LEAN wordt continu verbeteren gestimuleerd, met methodieken zoals PDCA en Kaizen. 
 • Levering in kortcyclische iteraties en complexiteitsvermindering: Het verminderen van complexe uitdagingen door ze op te splitsen in behapbare stukken binnen een relatief korte tijdsperiode is een gedeelde aanpak. Dit is vergelijkbaar met het gezegde “Een olifant eet je het beste op door hem eerst in stukjes te hakken. 
 • Cadans:  Zowel LEAN als Scrum integreren regelmatige evenementen om een cadans te bevorderen. Bij Scrum zijn deze evenementen de stand-up, retrospective, review en demo. In LEAN zijn de dagstart en de weekly voorbeelden van deze ritmische bijeenkomsten. 
 • Transparantie: Openheid over zowel successen als fouten is een gedeelde waarde. Als fouten niet zichtbaar zijn, kunnen ze niet worden opgelost, en kan er niet van worden geleerd. Daarom wordt transparantie hoog gewaardeerd in zowel LEAN als Agile. 

Verschillen in de filosofie 

Lean en Agile zijn twee filosofieën die zich richten op efficiëntie, klantgerichtheid en continue verbetering, maar ze verschillen op een aantal belangrijke punten: 

 • Aanpak: Lean is gericht op het optimaliseren van bestaande processen en het verminderen van verspilling. Het volgt vaak een gestructureerde aanpak met vaste stappen en tools zoals Kaizen en Value Stream Mapping. Agile is flexibeler en richt zich meer op het omgaan met onzekerheid en verandering. Het gebruikt iteratieve en incrementele benaderingen, zoals Scrum en Kanban, om snel resultaten te leveren en zich aan te passen aan veranderende klantbehoeften. 
 • Plannen en voorspellen:   Lean: benadrukt het belang van langetermijnplanning en voorspelbaarheid van processen om verspilling te minimaliseren. Agile omarmt verandering en heeft een korte termijnplanning, waarbij flexibiliteit en klantwaarde centraal staan. 
 • Efficiëntie en effectiviteit: Lean: Lean benadrukt efficiënte, het minimaliseren van waste door processen te standaardiseren. Agile omarmt vanwege de mate van onzekerheid fouten als leermomenten en moedigt experimenteren en aanpassen aan. 

Oftewel: lean is meer gericht op efficiente en Agile of effectiviteit. Hoewel er verschillen zijn tussen Lean en Agile, kunnen organisaties elementen van beide filosofieën combineren om hun eigen unieke aanpak voor continue verbetering en klantgerichtheid te ontwikkelen. 

De tools van Lean en Agile 

Laten we nu ons nu richten op het vergelijken van de tools die geassocieerd worden met LEAN- en Agile-methodologieën. : 

 • Waardestroomanalyse (VSM): Deze tool biedt een duidelijke visuele weergave van alle stappen in een proces. 
 • A3-methode: Deze gestructureerde aanpak maakt probleemoplossing mogelijk door diepgaand inzicht in de problemen te krijgen. 
 • De 5S-methode: Deze techniek helpt bij het organiseren en opgeruimd houden van de werkplek. 
 • Kanban: Deze visuele tool stelt teams in staat om hun werkitems bij te houden en de efficiëntie van de workflow te optimaliseren door aan te geven wanneer iets nodig is. 
 • Gemba: Deze tool benadrukt het belang van aanwezigheid op de werkvloer, waar waarde wordt gecreëerd. 
 • Visual Management: Een techniek om visueel inzicht te bieden in de huidige stand van zaken, wat de betrokkenheid van medewerkers vergroot en het management faciliteert. 

Maak onderscheid tussen tools en filosofie 

Het is essentieel om deze tools en methodologieën niet te verwarren met de onderliggende filosofieën zelf. Organisaties maken soms de fout zich uitsluitend te richten op de tools en terminologie, zonder het volledige begrip van het “waarom” erachter. Het correct toepassen van Scrum kan teams helpen een cadans te vestigen, waarde te leveren en continue verbetering te omarmen. Het is echter van cruciaal belang om de waarde en het doel van Agile-principes te herkennen, in plaats van te verdrinken in de tools. Daarom is het belangrijk aanzienlijke inspanningen te leveren om de filosofie uit te leggen en de vraag “waarom” te beantwoorden. Het is door deze voortdurende streven naar verbetering dat organisaties hun ware Agile-potentieel kunnen ontsluiten. 

Samenvattend, Het Agile Manifesto en de vijf LEAN-principes bieden houvast bij het nemen van beslissingen. Het is een gids, een leidraad op basis waarvan een bepaalde richting wordt gekozen en producten en activiteiten respectievelijk wel of niet worden gemaakt of uitgevoerd. Uiteindelijk is het doel om de klant zo optimaal mogelijk te bedienen. Wanneer teams de methodiek wel doen maar niet zijn, dan wordt het een trucje en bestaat het gevaar dat de meetings hun waarde verliezen en er in feite niets verandert, behalve de naam.  

Hoewel LEAN en Agile overeenkomsten delen en elkaars praktijken kunnen verbeteren, is het essentieel om de onderliggende filosofie te begrijpen in plaats van je te fixeren op specifieke tools. Organisaties moeten streven naar een holistisch begrip van deze methodologieën om hun volledige potentieel te ontsluiten en betekenisvolle stappen te zetten naar wendbaarheid. 

Wellicht vind je dit ook interessant

Neem contact op

Samenwerken, Jeroen boeken als spreker of heb je een vraag?
Stuur dan een bericht.

Je ontvangt zo snel mogelijk reactie!