De juiste mindset voor metrics in een Agile organisatie

Agile metrics zijn een essentieel onderdeel van een hoog presterende Agile organisatie. Een geweldige metric daagt teams uit om beter te presteren wanneer deze wordt omgeven door de juiste mentaliteit. Metrics zijn aanwezig in verschillende fases – inspanning, output, resultaat – en op verschillende niveaus in de organisatie. 

 

Agile metrics helpen Agile teams en hun management bij het meten van de inspanning, output en resultaten. Het leveren van waarde aan klanten, in plaats van meten “wat” of “hoeveel” we doen, is het krachtigst. 

 

De drie fasen van metrics: 

   1. Effort: Dit is de fase van “het recht om mee te spelen.” Metrics meten hoeveel effort erin is gestopt en hoeveel voorspelbaarheid er is 

    1. Output: Naarmate de volwassenheid groeit, verplaatst de focus naar wat het resultaat is van de effort. Metrics omvatten het aantal problemen er zijn geweest bij de levering of de wendbaarheir 

     1. Outcome: Als laatste wordt er gekeken naar outcome. Wat heeft de klant of medewerker aan waarde ervaren 

     

    Hieronder een overzicht van metrics die je kan gebruiken per fase per niveau in de organisatie 

     

    Het invoeren van metrics die geschikt zijn voor de outcomefase heeft geen zin als de basis niet in orde is. Net zoals je niet wilt meten hoe goed een kind een lucifer kan aansteken. Anderzijds is het belangrijk om er wel naar te streven om te voorkomen dat de organisatie intern gericht wordt 

     

    Wat maakt een goede metric? 

    Een goede metric daagt teams uit om beter te presteren. Hoewel zo’n metric een groot en ambitieus doel kan stellen, moet het haalbaar zijn om motiverend te zijn. Op organisatieniveau kan een overkoepelende North star-metric, waarop de onderliggende metrics bijdragen, dienen als middel voor teams om bij te dragen aan de algehele organisatiedoelen. 

    Metrics zijn geen blinde instrumenten om op te varen; leiders moeten context en veiligheid bieden aan teams om te leren en te groeien. Door middel van stand-up meetings of Obeya, kunnen leiders teams ondersteunen bij het vinden en oplossen van obstakels. Als leiders metrics gebruiken om te oordelen, leidt dit tot ongewenst gedrag van teams. 

     

    De juiste mindset is meer belangrijk dan de metriek zelf 

    Meten in een Agile organisatie is op zichzelf geen magie. De echte magie ligt in het gedrag van mensen, vooral van leiders, die op deze metingen reageren. Ons Agile Manifest voor betekenisvolle metrics draagt bij aan het zichtbaar maken van gewenst gedrag door de focus te leggen op dialoog, trends en coherentie in de cijfers. 

    We hebben gezien dat bedrijven willen als standaardmaat bijvoorbeeld kosten per storypoint gebruiken voor alle teams. Dit leidt echter vaak tot ongewenste situaties. Het is nooit geldig om de kosten per storypoints tussen teams te vergelijken, net zoals bij de snelheid (velocity). Elke team bestaat uit unieke individuen met hun eigen capaciteiten, werkgewoonten, sterke en zwakke punten. 

     

    Het Agile Manifesto voor betekenisvol meten in een Agile organisatie 

    Wij willen daarom een Manifest voor Agile betekenisvol meten introduceren. Terwijl er waarde is in de items aan de rechterkant, is er meer waarde in de items aan de linkerkant. 

     

    Dialoog over waarom boven Het beoordelen van mensen: Om leren en groeien mogelijk te maken, is een veilige omgeving om fouten te maken en ervan te leren essentieel. Data zonder context kan niets meer zijn dan ruis en afleiding. Het is de taak van een leider om teams te ondersteunen bij het begrijpen van de richting, hen te faciliteren en te helpen bij het wegnemen van obstakels. 

    Samenhang en trend boven Het maximaliseren van één metric: Het bekijken van alle metrics in samenhang is belangrijk om te voorkomen dat men zich te veel fixeert op het verbeteren van één getal. Dit geeft meer ruimte om de kernproblemen te onderzoeken en oplossingen te vinden die meerdere metrics positief verbeteren. Het laatste getal van de metric zegt niet veel. Trends volgen geeft ruimte om te reageren op het patroon. 

    Realtime en transparantie boven vaste rapportage: Transparantie is een van de pijlers van een Agile organisatie, en dit geldt ook voor metingen. Maak daarom alle metrics openbaar, ongeacht hun niveau. Dit is een duidelijke indicatie van transparantie en ondersteunt wat u als manager nastreeft. Het werken met de Obeya-methode kan hierbij helpen. Met de huidige technieken kan dit in realtime en dagelijks worden gedaan om de medewerkers te ondersteunen. 

    Resultaat boven Inspanning: Een “Northstar-metric” kan een geweldige metric zijn voor alle organisatieniveaus om hun bijdrage aan het algehele doel te definiëren en te meten. Als een team of organisatieniveau volwassen wordt, zijn de basis “hygiëne” en het “right to play” in orde. Groeien van “Output” naar “Outcome” georiënteerde prestaties en gerelateerde metrics is een lonende reis voor alle belanghebbenden. 

    Bonustips voor Effectieve Metrics
     

    Hier volgen zeven tips voor het maken van goede metrics: 

      1. De metric wordt door het team gebruikt. Agile metrics moeten niet worden opgelegd of gemeten door het management, maar moeten vrijwillig worden gebruikt door de Agile teams om te leren en verbeteren. 

       1. De metric is omgeven door gesprekken. Metrics moeten niet alleen cijfers zijn, maar moeten het startpunt vormen voor een gesprek over processen en obstakels die van invloed zijn op het team. 

        1. De metric maakt deel uit van een specifiek experiment. Metrics moeten worden gebruikt om een specifieke vraag over Agile processen te beantwoorden, niet alleen om te meten omwille van meten. 

         1. De metric wordt samen met andere metrics gebruikt. Zelfs een geweldige metric, als deze alleen wordt gebruikt, kan leiden tot tunnelvisie en teams aanmoedigen om die metric ten koste van alles te maximaliseren. Het gebruik van verschillende metrics samen biedt een evenwichtig beeld van Agile-activiteiten. 

          1. De metric is gemakkelijk te berekenen en te begrijpen. Metrics die te complex zijn of niet volledig worden begrepen, zelfs als ze goede inzichten bieden over het werk van een team, zijn niet nuttig om de dagelijkse activiteiten te sturen. 

           1. Vaar niet blind op je metingen; houd rekening met de context, aangezien één enkele metric niet het hele verhaal vertelt. 

            1. Teams moeten zich veilig voelen om te kunnen leren en groeien. 

           Wellicht vind je dit ook interessant

           Neem contact op

           Samenwerken, Jeroen boeken als spreker of heb je een vraag?
           Stuur dan een bericht.

           Je ontvangt zo snel mogelijk reactie!